Vitajte na našich webových stránkach!

Záruka popredajného servisu

1. Naša spoločnosť dodá zariadenie objednané používateľom na vedenie inštalácie a uvedenia do prevádzky až do normálnej prevádzky;

2. Naša spoločnosť poskytuje používateľom základné inštruktážne služby v oblasti dennej údržby a dennej údržby bezplatne na mieste inštalácie;

3. Naša spoločnosť poskytne záručný servis na vybavenie tohto projektu v súlade so záručnými predpismi odo dňa prevzatia zariadenia;

4. Do jedného roka od dátumu skúšobnej prevádzky zariadenia výrobnej linky pri bežnom používaní poskytne predajca bezplatnú záruku, výmenu dielcov a ďalšie služby podľa situácie poruchy (okrem zraniteľných častí);

5. Naša spoločnosť poskytuje celoživotné online technické poradenské služby;

6. Naša spoločnosť z času na čas navštívi používateľov, aby pochopili fungovanie systému a vybavenia a poskytli technické rady.


Čas zverejnenia: 28. apríla 2021